بخش های آزمایشگاه

computer.png

پذیرش

Reception

genders.png

هورمون

Hormone

blood-test.png

نمونه گیری

Sampling

microscope.png

پاتولوژی

Pathology

badge.png

کنترل کیفی

Quality Control

blood-donation.png

سرولوژی

Serology

erythrocytes.png

هماتولوژی

Hematology

blood-1.png

سیتولوژی

Cytology

chemical.png

بیوشیمی

Biochemistry

uterus.png

پاپ اسمیر

Pap Smear

virus.png

میکروبیولوژی

Microbiology

sperm.png

اسپرموگرام

Spermogram

-

  • شنبه الی چهارشنبه ساعت ۷ الی ۱۹ - پنجشنبه ساعت ۷ الی ۱۳
  • تهران، شهر پردیس، فاز ۴، خیابان فردوس، روبروی فردوس ۱۵، طبقه همکف
  • ۱۶۵۸۱۶۱۱۹۲

بیمه های طرف قرارداد

پیشنهادات و انتقادات

تمامی حقوق وبسایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رادمان تهران می باشد ©

زنبیل خرید